Komunikacja biznesowa dla UEP

Zadanie:

Powierzono nam opracowanie koncepcji działań skierowanych do przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem Klubu Partnera – prestiżowego stowarzyszenia największych polskich i międzynarodowych marek współpracujących z UEP. Celem było atrakcyjne i kreatywne przekazanie komunikatu, że Uniwersytet jest dla firm partnerem biznesowym równorzędnym przedsiębiorstwom – o takiej samej kulturze pracy oraz kompetencjach i możliwościach wykraczających ponad standardy rynkowe.

Klient:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) to najlepsza polska publiczna uczelnia biznesowa, o 90-letniej tradycji kształcenia specjalistów i przedsiębiorców. Oprócz działań sfokusowanych na studiach licencjackich i magisterskich jest też ośrodkiem badawczym i doradczym, budującym swoją ofertę dla biznesu na najlepszych krajowych i międzynarodowych specjalistach.

Narzędzia:

Strategia komunikacji
Copywriting
Projekty graficzne
Content marketing
Redakcja i korekta

Przebieg:

1
Analiza rynku i brainstorming

Przeanalizowaliśmy, czy i w jaki sposób polskie uczelnie biznesowe komunikują się z przedsiębiorcami. Na bazie spostrzeżeń przeprowadziliśmy wewnętrzną pracę koncepcyjną skupioną na określeniu założeń do komunikacji biznesowej UEP.

2
Strategia komunikacji

Przeprowadziliśmy strategiczną analizę celów, problemów i insightów. Na tej bazie uznaliśmy, że postawienie UEP w jednej grupie z przedsiębiorcami zostanie najlepiej zrealizowane przez nadanie Uniwersytetowi „atrybutów biznesu”. Oczywiście nie chodziło o przeorganizowanie struktur, a raczej o opracowanie odpowiedniej linii komunikacyjnej.

3
Big idea

Postanowiliśmy wykorzystać motyw krawata jako symbolu łączącego świat biznesu i uczelni – atrybut zarówno przedsiębiorcy, jak i absolwentów prestiżowych uczelni (zwłaszcza w krajach anglosaskich, gdzie alumni z dumą noszą krawaty o unikalnych dla swojej alma mater wzorach). Jako slogan działań przyjęliśmy hasło „Związany z biznesem”.

4
Generowanie pomysłów

Na bazie motywu przewodniego przygotowaliśmy ponad piętnaście uzupełniających się propozycji komunikacyjnych. Razem z Klientem zdecydowaliśmy, aby skupić się na kontakcie z przedsiębiorcami w ówczesnym okresie świątecznym.

5
Folder "Związany z biznesem"

Realizowaliśmy trzy pomysły. Pierwszy to dedykowany folder przedstawiający cztery obszary pracy UEP, które mogą zainteresować przedsiębiorców: prestiżowy Klub Partnera, biuro karier i relacji z absolwentami, Spółkę Celową UEP oraz Wielkopolską Szkołę Biznesu. Każdej z nich przypisaliśmy jeden ze sposobów wiązania krawata lub chusty (w przypadku kobiet) – w ten sposób folder zyskał wręcz wartość content-marketingową.

6
Krawatowa choinka

Poznańskie doroczne świąteczne spotkania biznesowe przyozdobiliśmy specjalnie przygotowaną choinką, w całości zbudowaną z naszych krawatów – niby mała rzecz, a cieszyła ;)

7
Wysyłka do przedstawicieli Klubu Partnera

Do przedstawicieli firm w Klubie Partnera przesłaliśmy specjalną wysyłkę, w której oprócz przygotowanego folderu „Związany z biznesem” załączyliśmy upominek – specjalny krawat, którego wzór został przyjęty przez UEP jako „swój”.

Rezultaty:

Zrealizowane działania spotkały się z pozytywnym odzewem przedstawicieli biznesu. Nowy wzór krawatu UEP również został ciepło przyjęty, stając się m. in. pierwszym wyborem Rektora UEP, prof. dra hab. Mariana Goryni na wydarzeniach jubileuszowych. Nasze działania pozwoliły otworzyć nowy rozdział w działaniach promocyjnych UEP – kierowanych stricte do przedsiębiorców.

Zespół:

Strategy
dobocom
Copywriting
dobocom
Art
One Event
Production
dobocom
Zobacz podobne projekty