Strategia komunikacji i branding

Zadanie:

Stworzyć stabilną strategię komunikacji marki Poznańskiego Centrum Dziedzictwa oraz system identyfikacji wizualnej.

Klient:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to miejska instytucja kultury, która opowiada o Poznaniu i jego dziedzictwie w przystępny i angażujący sposób. Do zadań Poznańskiego Centrum Dziedzictwa należy zarządzanie Bramą Poznania, Traktem Królewsko-Cesarskim, Centrum Szyfrów Enigma, Galerią Śluza i Fest Fyrtlem.

Narzędzia:

STRATEGIA KOMUNIKACJI
WARSZTATY STRATEGICZNE I SZKOLENIA
BRANDING
COPYWRITING
PROJEKTY GRAFICZNE

Przebieg:

1
Analiza komunikacji instytucji

Prace nad brandingiem Poznańskiego Centrum Dziedzictwa zaczęliśmy od analizy komunikacji podobnych instytucji. Wzięliśmy na warsztat ponad 10 instytucji o podobnym profilu, co Poznańskie Centrum Dziedzictwa, by wskazać tendencje i trendy w komunikacji oraz dobre i złe praktyki.

2
Persony i grupy odbiorcze

Kolejnym krokiem było nakreślenie mapy interesariuszy, określenie grup docelowych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa oraz rozbudowanie person, do których będziemy prowadzić komunikację.

Dzięki rozbudowanej analizie odbiorców wybraliśmy dziewięć grup docelowych komunikacji oraz dziewięć person odbiorców indywidualnych, których potrzeby i oczekiwania wzięliśmy pod uwagę w tworzeniu strategii komunikacji.

3
Strategia komunikacji

Dzięki sesji warsztatowej oraz pracom agencyjnym, opracowaliśmy strategię komunikacji marki. Strategia określa cele i wytyczne do komunikacji, zarówno słowne, jak i wizualne; konteksty i wątki narracyjne, w ramach których marka powinna się komunikować; kanały komunikacji i ich priorytetyzację.

Każdemu z kanałów komunikacji zostały przypisane określone grupy interesariuszy, do których będzie prowadzona komunikacja. Określiliśmy rekomendowaną częstotliwość i formę komunikacji w poszczególnych kanałach oraz zakres tematyczny treści.

Zaproponowaliśmy też harmonogram launchu marki na rynku poznańskim i ogólnopolskim, rozpisany etapami od stycznia 2021 r. do końca 2022 r.

4
Branding

Prace nad systemem identyfikacji wizualnej Poznańskiego Centrum Dziedzictwa objęły przygotowanie logo oraz brand manuala, który określił stosowanie fontów i kolorystyki, zawiera key visual i projekty akcydensów oraz sposoby oznakowania przestrzennego.

Logotyp charakteryzuje się nowoczesnym stylem, jednocześnie budując poważny, instytucjonalny charakter Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Główną inspiracją dla sygnetu jest miasto i jego materialna tkanka – przecinające się arterie ulic, kwartały i dzielnice. W znaku chcieliśmy pokazać, że Poznańskie Centrum Dziedzictwa patrzy na miasto z dalszej perspektywy, by wskazywać najciekawsze kierunki tworzenia nowych narracji. Otwiera się na nowe interpretacje historii, dzięki czemu może ciekawiej i angażująco opowiadać o Poznaniu i jego dziedzictwie.

5
Strategia komunikacji kryzysowej

Aby uniknąć trudności komunikacyjnych w momencie startu komunikacji, przygotowaliśmy dokument, który zbierał odpowiedzi na kluczowe zapytania dotyczące funkcjonowania Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Pozwala on osobom odpowiedzialnym za komunikację w szybki sposób odpowiadać na potencjalnie kryzysotwórcze zapytania.

6
Manual dla pracowników

Na zakończenie przygotowaliśmy krótki podręcznik dla pracowników, który wyjaśnia fundamenty marki Poznańskiego Centrum Dziedzictwa oraz wskazuje sposoby, zgodnie z którymi pracownicy mogą komunikować się wewnętrznie i zewnętrznie na temat instytucji.

Rezultaty:

100%

Zaledwie w trzy miesiące Poznańskie Centrum Dziedzictwa otrzymało komplet materiałów, dzięki którym może komunikować się ze swoimi odbiorcami.

Zespół:

Strategia
dobocom
Kreacja
dobocom
Branding
Marcin Gruchociak – dobocom
Zobacz podobne projekty